sobota, 16 marca 2013

SandomiarzSANDOMIERZ należy do najstarszych i ważnych historycznie ośrodków miejskich w Polsce.
Pierwsza pisana wzmianka o Sandomierzu zawarta jest w Kronice Galla Anonima. Sandomierz swoje
powstanie i rozwój zawdzięcza przede wszystkim położeniu na granicy dwóch krain geograficznych:
Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej. Rozdzielająca je Wisła stanowiła doskonały szlak komunikacyjny, a pokrywające krawędź wyżyny żyzne gleby sprzyjały rozwojowi rolnictwa. Najwcześniejsza osada powstała na tzw. Wzgórzu Staromiejskim w okolicy kościoła św. Jakuba) ok. X wieku. Centrum administracyjne osady stanowiło Wzgórze Zamkowe z grodem. ...


sobota, 9 marca 2013

SzydłówMiasto Szydłów zostało lokowane na początku XIV w. Są jednak podstawy, aby twierdzić, iż już w XIII w. istniała tu obronna rezydencja, gdyż dokument z 1255 r. stwierdza, że w mieście przebywał Bolesław Wstydliwy.
Jak podaje Jan Długosz zamek murowany miał wznieść Kazimierz Wielki, ale Jan z Czarnkowa nie potwierdza tego w swojej kronice i wspomina jedynie o murach obronnych wokół miasta. Na korzyść Długosza przemawia fakt, iż w latach 1394-1395 zamkowi w Szydłowie przyznano znaczną część dochodów z żup bocheńskich.
Na przestrzeni wieków miasto było nękane licznymi pożarami, z których największy miał miejsce w 1541 r. Zniszczył on niemal całe miasto i zamek. Jednak w lustracji z 1564 r. napisano, iż zamek został odbudowany. Podobnie po kolejnych pożarach i "wizycie" Szwedów zamek za każdym razem odbudowywano. Po raz ostatni dokonano tego w 1723 r., a już kilkadziesiąt lat później zamek popadł w ruinę. Pozostałości zamku i murów miejskich przeznaczono w końcu do rozbiórki i w 1822 r. wystawiono na licytację. Na szczęście do rozbiórki nie doszło, a w XX w. przeprowadzono wiele prac budowlanych mających na celu odbudowę murów i zamku.

poniedziałek, 4 marca 2013

Zimowo -wiosenne widoki

Zimowo -wiosenne widoki

Dubrovnik


Dubrownik: otoczony murami to najpiękniejsze miasto nad Adriatykiem, zwany często Perłą Adriatyku, należący do najpiękniejszych w Europie, jedno z niewielu miast średniowiecznych, które było w stanie obronić się przed wszelkimi napastnikami i zachowało w nienaruszonym stanie swoje mury obronne.