środa, 31 października 2012

sobota, 27 października 2012

Las i mgły

Kilka fotek z tematyki Las i Mgły

Rezerwat Buczyna

Rezerwat Buczyna im. W. Szafera leży na północno-zachodnim krańcu Płaskowyżu Kolbuszowskego. Lasy te wchodziły w skład dóbr jednego z najznakomitszych rodów polskich – Ossolińskich. Następnym właścicielem tych dóbr został Lubomirski

Sanktuarium Matki Boskiej w Puszczy

Sanktuarium Matki Boskiej w Puszczy w Ostrowach tuszowskich

Z sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich wiążą się dwie legendy.
Pierwsza z nich mówi o jak zmęczonemu polowaniem rycerzowi objawiła się Matka Boża i przekazać swą wolę: "Przyszłam tu z Włoch i tu mi postawisz kościół". Druga dotyczy źródła wypływającego w pobliżu świątyni. Według niej polujący w niedzielę rycerz stracił wzrok, kiedy krew zabitego jelenia oblała mu oczy. Żałując za grzech – prosił Matkę Bożą o ratunek. Usłyszał wtedy głos: "Grzeb w piasku dołek i obmyj się wodą, która wypłynie.

poniedziałek, 22 października 2012

Św. Krzyż

Łysa Góra (Święty Krzyż, Łysiec, 594 m n.p.m.) – szczyt w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, objęty ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach. Zbudowany z piaskowców kwarcytowych zwanych niezbyt precyzyjnie "kwarcytami" i łupków kambryjskich.

Na szczycie znajdują się: skalne rumowisko, charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich, tzw. gołoborze, ścisły rezerwat przyrody obejmujący las jodłowo-bukowy, pozostałości pogańskiego wału kultowego, opactwo pobenedyktyńskie Święty Krzyż (w jednym ze skrzydeł muzeum parku narodowego) oraz Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Święty Krzyż o wysokości 157 m.